Business Global Consulting Polska Sp. z o.o.
Centrala (Headquarters):
00-695 Warszawa
ul. Nowogrodzka 50/515
Polska
Centrala Warszawa +48 22 29 51 103
Mobile +48 601 730 631
Mail bgc @ bgc . com . pl
skype  facetime1facetime2
 Sieci społecznościowe
 ERP WorldtwitterERP World

View Janusz Pieklik's profile on LinkedIn
goldenlinelog24
Kanały YouTube
youtube  Janusz Pieklik
youtube  BGC Polska
youtube ERP.World.TV
Chmura
 icloudskydrivegoogle
 gmailoutlookcomoffice365apple

KRS 0000283475 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy W Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 665-28-23-529, NIP EU – PL 665-28-23-529

Regon 300584693

Kapitał Zakładowy 51.000,00 PLN


Pokaż Business Global Consulting Polska Sp. z o.o. na większej mapie

Imię
Nazwisko
Telefon
email
Wiadomość

Administratorem Twoich danych osobowych jest Business Global Consulting Polska Sp. z o.o,  z siedzibą w Warszawie , ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa.

Twoje dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez Ciebie za pomocą formularza kontaktowego. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikiem strony.

Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie możemy je przetwarzać przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.