Get Adobe Flash player
Czego brakuje w harmonogramie projektu przygotowanym przez firmę wdrażająca oprogramowanie klasy ERP. Jak skutecznie zarządzać współdzielonymi zasobami dla kilku projektów. Czy wiesz wszystko o zadaniach krytycznychkamieniach milowych w harmonogramie. Jak czytać wykres Gantta, a jak diagram sieciowy PERT. Jak wyznaczyć ścieżkę krytyczną, rezerwy i luzy. Czy znasz podejście Teorii Ograniczeń na temat budowania harmonogramu.

Harmonogram to plan wykonania zadań w określonym czasie przez wskazane zasoby.

Głównymi składowymi harmonogramu są:

- zadania (krytyczne i niekrytyczne),

- zależności między zadaniami,

- czas trwania zadania,

- zasoby niezbędne do wykonania zadania,

- kamienie milowe,

- ścieżka krytyczna,

- łańcuch krytyczny,

- bufory czasowe (zgodnie z Teorią Ograniczeń – Metoda Łańcucha Krytycznego).

Harmonogram można zwizualizować na kilka sposobów, np.:

- w arkuszu Excelowym,

- na wykresie Gantt’a,

- na diagramie sieciowym PERT (kompletnie obcy dla wszystkich krajowych PM w branży IT – a szkoda).

Zadanie krytyczne to zadanie istotne, niepomijalne dla projektu, którego ukończenie warunkuje dalsze postępowanie, zadania krytyczne i niekrytyczne spinane są przez podsumowanie.

Zadanie niekrytyczne to zadanie mniej istotne dla projektu, nie warunkuje jego powodzenia, mogą stanowić ułatwienia dla osiągnięcia celu.

W projektach IT zasoby czyli ludzie są po obu stronach współdzielone. Konsultant, programista, kierownik projektu ma więcej niż jeden projekt do realizacji. Pracownicy zespołów wdrożeniowych po stronie klienta z kierownikiem projektu włącznie mają zadania wynikające z wdrożenia jak i z normalnej, bieżącej pracy. Audytor z reguły pracuje na kilku projektach równocześnie.

Czas trwania zadania i w konsekwencji ścieżka krytyczna i łańcuch krytyczny są określane z dużymi buforami czasowymi tworząc potężny margines bezpieczeństwa. Niestety w praktyce i tak marginesy bezpieczeństwa nie wpływają na wcześniejszą realizację prac (Syndrom Studenta & Prawo Parkinsona), a opóźnienia się akumulują.

Kamień milowy (ang. Milestone) – to końcowy punkt, który podsumowuje określony zestaw zadań, bądź daną fazę projektu. Oznacza on jednocześnie pewne istotne, jednorazowe zdarzenie, które można w jednoznaczny sposób określić. Może to być: podpisanie dokumentu, otrzymanie wyniku, ważne spotkanie, zatwierdzenie pracy itp
W metodykach wdrożeniowych zazwyczaj wystąpienie kamienia milowego wiąże się z dalszymi decyzjami odnośnie rozwoju projektu.
Kamienie milowe są zasadniczą techniką określania postępu projektu, co jednak nie do końca sprawdza się w branży IT gdzie działanie 99% funkcjonalności może niewiele oznaczać.

Wykres Gantta – pozwala określić:
- początek, koniec i czas trwania poszczególnych zadań i całego projektu,
- zależności czasowe pomiędzy poszczególnymi składnikami projektu,
- priorytety poszczególnych zadań (lub subprojektów),
- bieżąca procentowa realizacje poszczególnych zadań,
- potrzebne do realizacji zadań zasoby (np. osobowe),
- ścieżkę krytyczną projektu (CPM).

Czy informacje były dla Ciebie przydatne?
(Is the information was helpful for you?)

Loading ... Loading …

Comments are closed.

Harmonogram szkoleń
1. Porównanie ERP'ów - 06/12/2010
2. Zarządzanie Produkcją - 01/12/2010
- Wdrażam QAD EA - niedostępny
- Zarządzanie Projektami - niedostępny
- IFS w Twojej firmie - niedostępny
Więcej informacji
Newsletter “Ekademia ERP”
Zaprenumeruj
darmowy newsletter
Tylko tak otrzymasz wiele darmowych
materialow szkoleniowych
i edukacyjnych w formie e-book'ow oraz
plików audio lub video.
Imię: *
Email: *
Nie ma otwartych aukcji
Sorry, sprzedalismy wszystko!
Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.
pagepeel by webpicasso.de